Honda Civic (2006-2008)

Where is VIN

1. VIN Number on permanent element is located on bulkhead under plastic cover. 2. Tabliczka z numerem VIN znajduje się na obudowie deski rozdzielczej z lewej strony.


Check Your VIN Number